L
_ +

Politica de confidențialitate 

 

Societatea PackWay apreciază încrederea celor care vizitează paginile sale de internet, prin urmare, acordă o atenție deosebită și cele mai bune metode de securitate pentru a vă proteja datele personale împotriva utilizării neautorizate.Scopul acestui document este familiarizarea subiectului cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, precum și cu măsura prelucrării și cu perioada prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care se ajunge la prelucrare în timpul oricărei acțiuni a subiectului pe pagina de internet sau în catalogul societății PackWay, aceasta redirecționează subiectul la acest document - în acest caz, prelucrarea datelor va fi întotdeauna efectuată în conformitate un scop specific. 

1. Operator

 Operatorul datelor cu caracter personal este societatea PackWay s.r.o., având număr de ordine în Registrul Comerțului 25629662, cu sediul social: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, numărul: 532 36, înregistrat în Registrul Comercial al Tribunalului Regional din Hradec Králové, în dep. C dosarul 13638 (denumit în continuare "PackWay"). Pentru scopul de Marketing direct la cerere – Oferte speciale, există mai mulți operatori, din motivul trimiterii de oferte interesante nu numai din domeniul Packway, dar și din alte domenii. 

 

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate în următoarele scopuri, dar pentru fiecare subiect numai în acele scopuri, pentru care există un motiv legal de prelucrare. 

2.1.Concursuri

Promoțiile de marketing, resp. concursurile sunt acțiuni de implementare a marketingului direct pentru a promova PackWay, incluzând, în special, trimiterea informațiilor despre ofertele PackWay, organizarea de concursuri, etc.. Importanța fiecărei promoții de marketing este explicată în mod detaliat în regulile promoției respective, luând în considerare faptul, că scopul prelucrării datelor cu caracter personal este gestionarea promoției de marketing respective, aceasta cuprinzând includerea în baza de date a promoției respective, organizarea și evaluarea concursului, trimiterea informațiilor aferente prin toate mijloacele, inclusiv utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în conformitate cu Legea nr. 480/2004 din Colecția de legi, privind anumite servicii ale societății informaționale.Temeiul juridic al prelucrării este acordul subiectului.

2.2. Executarea contractului (comanda)

În scopul realizării comenzii subiectului, societatea PackWay prelucrează datele cu caracter personal în așa fel, încât să asigure executarea corectă a Contractul de Achiziție încheiat. Scopul include realizarea comenzii, livrarea bunurilor, gestionarea procesului ulterior de reclamație, dacă este cazul, exercitarea dreptului de garanție sau exercitarea altor drepturi ale subiectului, recuperarea creanțelor companiei PackWay.Temeiul juridic al prelucrării este contractul de achiziție încheiat.

2.3.Marketing direct orientat spre client

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul de a trimite informații despre noutăți, respectiv de a trimite comunicări comerciale cu oferta de produse și servicii proprii similare, în toate modurile posibile inclusiv utilizarea posibilității de a trimite comunicarea comercială prin mijloace electronice, datorită unei scutiri legale în temeiul secțiunii 7 alin. 3 din Legea nr. 480/2004 din Colecția de legi, inclusiv trimiterea de felicitări cu ocazia zilei de naștere a clienților. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este posibilă o segmentare simplă (cu scopul de a alege un catalog tipărit pentru trimitere, în funcție de activitatea anterioară). Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al PackWay.

2.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

Dacă subiectul solicită acest lucru și bifează în mod voluntar căsuța de validare respectivă, PackWay și companiile enumerate în articolul 1, în calitate de alți operatori, prelucrează datele cu caracter personal pentru a efectua marketingul direct sub forma trimiterii informațiilor despre noutăți, promoții PackWay și alte informații alese. Acest scop conține includerea într-o bază de date pentru realizarea marketingului direct la cererea subiectului, trimiterea de cataloage, newsletter, urări de ziua de naștere, scrisori, pliante, resp. comunicări comerciale cu ofertele produselor PackWay și a companiilor din grupul PackWay, în toate modurile, inclusiv prin mijloacele electronice. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este folosită segmentarea și profilarea (în scopul alegerii informațiilor relevante sunt utilizate datele personale ale subiectului - de exemplu vârsta, activitatea anterioară (cumpărare, participarea la promoții)). Temeiul juridic al prelucrării este acordul subiectului.

2.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Dacă subiectul solicită, resp. dacă efectuează înregistrarea, datele lui personale sunt prelucrate de PackWay în scopul gestionării contului de utilizator. Regulile de gestionare a contului de utilizator sunt listate aici. Scopul include istoricul tuturor comenzilor, trimiterea de mesaje comerciale, inclusiv prin mijloace electronice, funcția coșului uitat, funcția coșului preumplut. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este folosită o segmentare simplă (cu scopul de a alege un catalog tipărit pentru trimitere, în funcție de activitatea anterioară). Temeiul juridic al prelucrării este acordul subiectului. 

2.6. Coș uitat

Dacă subiectul completează adresa de e-mail, dar din motive tehnice sau din alte motive nu încheie comanda, dar completează adresa de e-mail, comanda incompletă este trimisă prin e-mail pentru a fi finalizată. Temeiul juridic este acordul dat prin completarea e-mailului.  

2.7. Întrebări (call center, formular online)

Dacă subiectul pune o întrebare prin intermediul serviciului call center sau al unui formular online, PackWay va procesa datele personale cu scopul de a rezolva această întrebare.  Temeiul juridic al prelucrării cu acest scop este acordul.

2.8. Protecția drepturilor Packway

Dacă prelucrarea survine datorită oricăruia dintre scopurile de mai sus, PackWay va prelucra, de asemenea, documentația necesară pentru apărarea împotriva revendicării subiectului sau a terților, pentru recuperarea creanțelor, pentru apărarea în procedurile de control de către autoritatea de supraveghere, adică pentru a proteja drepturile PackWay. Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al PackWay.

 

3. Categorii de date cu caracter personal

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate întotdeauna numai în măsura necesară scopului. 

3.1. Concursuri

În scopuri de marketing, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarea măsură: date de identificare (nume, prenume, titlu, adresă, data nașterii, sexul), datele de contact (adresa, e-mail, număr de telefon), contribuția la concurs și detalii privind participarea. În cazul câștigătorilor este vorba mai ales despre: detaliile câștigului, detalii privind predarea câștigului și înregistrările de concurs.  

3.2. Executarea contractului (comanda)

În scopul realizării comenzii și al executării contractului, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele măsuri: date de identificare (nume, prenume, data nașterii), date de contact (adresă, țară, număr de telefon, e-mail), detalii privind achiziția de bunuri inclusiv prețul, detalii privind reclamațiile și revendicarea altor drepturi, detalii de plată, sexul și numărul clientului. 

3.3.Marketing direct orientat spre client

În scopul marketingului direct orientat spre client, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarea măsură: date de identificare (nume, prenume, titlu, adresa, data nașterii, sexul), datele de contact (adresa, e-mail, număr de telefon), date privind activitatea subiectului (număr de client, detalii privind produsele cumpărate, preferințe de cumpărături, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, date despre categoria de prețuri a achiziției, date privind tipul de bunuri achiziționate, date despre utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare - deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales. 

3.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

În scopul marketingului direct la cerere, datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarea măsura: date de identificare, date de contact, date despre bunurile achiziționate, date despre activitatea subiectului (numărul de client, detaliile bunului achiziționat, preferințele de cumpărare, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, informații privind categoria prețurilor de achiziție, informații despre tipul de bunuri achiziționate, date privind utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare – deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales. 

3.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Datele dvs. personale sunt prelucrate în cadrul formularului de înregistrare, datele obligatorii fiind: e-mail, nume, prenume, adresă, număr, oraș și cod poștal; datele opționale sunt numărul de telefon, data de naștere, numărul de client, numele companiei, ORC și CUI. În plus, se prelucrează istoricul comenzilor, detaliile despre activitățile subiectului (număr de client, detaliile bunului achiziționat, preferințele de cumpărare, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, informații privind categoria prețurilor de achiziție, informații despre tipul de bunuri achiziționate, date privind utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare – deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales.

3.6. Coș uitat

Datele dvs. personale sunt prelucrate în măsura următoare: e-mail, nume, prenume, articole selectate (tipul, numărul catalogului, prețul, mărimea, culoarea), ID-ul comenzii, data creării conținutului coșului, numărul de client. 

3.7. Întrebări (call center, formular online)

Datele dvs. personale sunt procesate în măsura următoare: nume, prenume, întrebare, e-mail, număr de telefon, adresă. În cazul serviciului call center, înregistrarea este înregistrată și stocată timp de numai 14 zile datorită interesului legitim al PackWay de a-și îmbunătăți serviciile. 

3.8. Protecția drepturilor Packway

Pentru a proteja drepturile Packway, datele personale sunt prelucrate în măsura necesară documentației. 

 

4. Perioada de prelucrare

Datele dvs. personale sunt procesate pentru perioada strict necesară pentru scop dat. 

4.1. Promoții de marketing (concursuri)

Datele dvs. personale sunt procesate pe durata promoției de marketing, adică pentru o perioadă nedeterminată de timp până la retragerea consimțământului. 

4.2. Executarea contractului (comanda)

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata realizării comenzii, a livrării bunurilor și ulterior, dacă este cazul, în scopul gestionării reclamațiilor, mai departe, pentru o perioadă de timp în care pot fi revendicate drepturile cumpărătorului sau ale vânzătorului, însă cel mult timp de trei ani, care este perioada în timpul căreia se pot exercita drepturile. La sfârșitul perioadei de trei ani, vor fi păstrate numai documentele fiscale și documentele aferente, pe baza unei obligații legale în temeiul Legii privind impozitul pe venit.

4.3.Marketing direct orientat spre client

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate pe perioada existenței interesului legitim al PackWay, adică pe o perioadă nedeterminată, respectiv până la depunerea de obiecții împotriva marketingului direct de către subiect, pe baza cărora prelucrarea va fi încheiată. 

4.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate până la retragerea consimțământul din partea subiectului. 

4.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Informațiile personale furnizate la înregistrare sunt prelucrate pe durata existenței contului de utilizator, până la anularea acestuia în conformitate cu regulile enumerate aici. 

4.6. Coș uitat

Datele vor fi stocate numai timp de două săptămâni, resp. până la retragerea consimțământului. 

4.7. Întrebări (call center, formular online)

În acest scop, pentru comunicarea și gestionarea corectă a întrebărilor, datele personale vor fi păstrate timp de cel mult două luni, respectiv, până la retragerea consimțământului. 

4.8. Protecția drepturilor Packway

Datele personale sunt procesate atâta timp cât este necesar pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale PackWay. Datele cu caracter personal se prelucrează într-o măsură limitată, pe o perioadă, în timpul căreia se poate efectua o inspecție a autorităților de supraveghere, adică pentru o perioadă de trei ani. 

 

5. Retragerea consimțământului

Consimțământul pe care subiectul îl acordă companiei PackWay poate fi retras în orice moment prin e-mail: astoreo@astoreo.ro, pe linkul de aici sau la adresa companiei Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Primirea mesajelor comerciale poate fi, de asemenea, anulată în fiecare "newsletter".

Dacă consimțământul este retras de la procesarea de către mai mulți operatori, subiectul are dreptul de a-și retrage consimțământul de la fiecare operator separat, pe datele de contact ale fiecărui operator, sau de la toți operatorii, pe datele de contact ale oricărui operator. Subiectul poate proceda în mod similar în exercitarea altor drepturi, obiecții sau cereri.

 

6. Destinatari și procesatori

Datele cu caracter personal nu sunt transmise terților.

Pentru prelucrarea datelor personale, PackWay folosește procesatori sub forma următorilor furnizori: companii de marketing, companii de contabilitate, companii de audit, companii de consultanță juridică, companii de resurse umane și educație, companii de servicii IT, companii care se ocupă de marketingul pe internet, companii care se ocupă de dezvoltarea, vânzările și serviciile sistemului de marketing, companii care se ocupă de dezvoltarea și implementarea sistemelor de afaceri, companii de dezvoltare de aplicații web și mobile și companii care oferă licențiere software pentru comunicarea online. 

 

7. Depunerea obiecțiilor, plângerilor și a cererilor de anulare a prelucrării

 Cererile, obiecțiile și plângerile subiectului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi depuse prin e-mail la: astoreo@astoreo.ro sau  adresa Packway, Dělnická 390, 532 36 Pardubice.Subiectul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Autoritatea de supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal situat la adresa Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7-Holešovice, . 

 

8. Cookies

PackWay folosește cookie-uri pentru a furniza servicii, pentru a personaliza anunțurile și pentru a analiza vizitele.Cookie-urile sunt fișiere mici de text plasate pe computer sau pe alt dispozitiv cu acces la Internet.Browserele de internet obișnuite permit dezactivarea de cookie-uri în setările lor. Pentru a dezactiva, trebuie să consultați ghidul motorului de căutare și să urmați instrucțiunile date. Majoritatea browserelor de internet vă permit prin setările lor să controlați majoritatea tipurilor de cookie-uri. Subiectul poate seta browserul să îl informeze despre primirea cookie-urilor, în acest fel subiectul poate decide dacă dorește sau nu să utilizeze cookie-urile. Subiectul poate dezactiva fișierele cookies în setările motorului de căutare. În cazul în care subiectul dezactivează cookie-urile, este posibil că nu va putea utiliza toate funcțiile browserului și ale paginilor de internet.Subiectul poate șterge de pe computerul său cookie-urile care sunt deja stocate. Subiectul poate găsi informații detaliate despre modul de ștergere, dezactivare sau blocare temporară a fișierelor cookie în ghidul de utilizare al browserului de internet.  Pentru mai multe informații despre cookie-uri și cum să le dezactivați, vizitați:https://www.youronlinechoices.com/en.  

 

9. Drepturile subiectului

Dreptul de acces, Informații transparente, comunicări și proceduri de exercitare a drepturilor persoanei vizate.

Operatorul ia măsurile adecvate pentru a furniza subiectului toate informațiile (de exemplu despre procesatorul de date și procesul unei astfel de prelucrări) într-un mod simplu, transparent, ușor de înțeles și ușor accesibil, utilizând mijloace clare și simple de limbaj, și pentru a face toate comunicările despre prelucrare. Operatorul furnizează subiectului informațiile în scris sau prin alte mijloace (de exemplu în formă electronică). Presupunând că identitatea este dovedită în alte moduri, aveți, dreptul de a solicita aceste informații pe cale orală.

Operatorul nu va refuza cererea subiectului în exercitarea drepturilor subiectului (în special dreptul de acces), cu excepția cazului în care poate demonstra că nu poate identifica identitatea persoanei vizate la care se referă datele.

Subiectul are dreptul, ca la cererea sa, operatorul să îi furnizare informații cu privire la măsurile luate fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar și dacă sa iau în considerare complexitatea și numărul de cereri. Operatorul va informa subiectul cu privire la o astfel de extindere în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu motivele acestei amânări. În cazul în care subiectul depune o cerere în formă electronică, informațiile sunt furnizate în formă electronică, dacă este posibil și dacă nu este solicitat un alt mod.

În cazul în care operatorul nu ia măsurile solicitate de subiect, informează subiectul, fără întârziere și în termen de o lună de la data primirii cererii, despre motivele respingerii măsurilor, și despre posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și de a solicita protecție juridică. 

Operatorul informează subiectul, că toate aceste informații, comunicări și acte sunt furnizate gratuit. În cazul în care cererile sunt evaluate ca fiind vădit nefondate sau neadecvate și, în special, dacă se repetă, operatorul poate: 

a) să impună o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative asociate cu furnizarea informațiilor sau a comunicărilor necesare sau cu îndeplinirea sarcinilor solicitate; sau
b) să refuze să respecte cererea.

Operatorul dovedește nejustificarea evidentă sau inadecvarea cererii.

În cazul în care operatorul are îndoieli rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice care depune cererea, acesta poate solicita informațiile suplimentare necesare pentru a confirma identitatea subiectului.

Informațiile care trebuie furnizate subiectului, pot fi completate cu icoane standardizate cu scopul de a oferi, într-un mod ușor vizibil, ușor de înțeles și clar, o prezentare a prelucrării intenționate. Dacă icoanele sunt prezentate în format electronic, ele trebuie să fie posibile de citit de mașină.

Subiectul are dreptul să obțină de la operator o confirmare a faptului că datele cu caracter personal care îl privesc sunt prelucrate sau nu, și dacă acestea sunt prelucrate, are dreptul de a primi acces la aceste date cu caracter personal și la următoarele informații:

a) scopurile prelucrării;
b) categoria de date cu caracter personal în cauză;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi puse la dispoziție, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
d) durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă specificarea ei, criteriile utilizate pentru a determina această durată;
e) existența dreptului de a solicita operatorul să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal referitoare la subiect sau de a limita prelucrarea acestora sau de a depune obiecții pentru această prelucrare;
f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
g) toate informațiile disponibile cu privire la sursa datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea sunt obținute de la persoana vizată;
h) faptul că are loc luarea de decizii automate, inclusiv profilarea, și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la procedura utilizată, precum și semnificația și consecințele așteptate de la o astfel de procesare asupra persoanei vizate.

Dreptul de corectare

Subiectul are dreptul ca operatorul să corecteze datele personale inexacte referitoare la acesta fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile prelucrării, are și dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul de ștergere ("dreptul de a fi uitat")

Subiectul are dreptul ca operatorul să șteargă datele cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă datele personale fără întârzieri nejustificate, dacă este dat unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
b) subiectul își retrage consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrare;
c) subiectul depune obiecții împotriva prelucrării (în temeiul "dreptului de opoziție" de mai jos) și nu există motive legale predominante pentru prelucrare;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statului membru aplicabilă operatorului;
f) datele cu caracter personal au fost culese privind furnizarea de servicii ale societății informaționale în cazul unei persoane sub 16 ani, în cazul acesta, pentru prelucrarea datelor personale conform reglementărilor, este nevoie de consimțământul persoanei care exercită răspunderea părintească.

Dreptul de a limita prelucrarea

Subiectul are dreptul ca operatorul să limiteze prelucrarea, în oricare din următoarele cazuri:

a) negați exactitatea informațiilor dvs. personale, și asta pentru timpul necesar operatorului pentru a putea verifica exactitatea datelor personale;
b) prelucrarea este ilegală și operatorul refuză să șteargă datele cu caracter personal și solicită, în schimb, limite privind utilizarea acestora;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrare dar subiectul le solicită pentru determinarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
d) dacă subiectul depune obiecții împotriva prelucrării, până la momentul stabilirii, dacă motivele legitime ale operatorului depășesc motivele legitime ale subiectului.

Obligația de notificare privind corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricțiile de prelucrare

Operatorul notifică destinatarilor individuali cărora li s-au pus la dispoziție datele cu caracter personal toate corecțiile sau ștergerile de date cu caracter personal sau restricțiile privind prelucrarea, cu excepția cazului în care se dovedește a fi imposibil sau necesită eforturi excesive. Operatorul va informa subiectul cu privire la acești destinatari, dacă va cere acest lucru. 

Dreptul la transferabilitatea datelor

Subiectul are dreptul de a obține datele cu caracter personal, care îl privesc, și pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format lizibil în mașină, și de asemenea, dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără ca operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să îl împiedice. 

Dreptul la depunerea de obiecții

Din motive legate de situația sa particulară, subiectul are dreptul să se opună, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc.În cazul în care subiectul depune o obiecție împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Automatizarea deciziilor individuale, inclusiv a profilăriiSubiectul are dreptul să nu fie obiectul nici unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, care are efecte juridice sau care îl afectează similar în mod semnificativ.  

 

10. Definiții

Termenii din acest document au semnificațiile care corespund următoarelor definiții:

Datele cu caracter personal (datele personale) sunt orice informații referitoare la subiectul datelor identificat sau identificabil. Subiectul datelor este considerat identificat sau identificabil dacă se poate identifica direct sau indirect, în special pe baza numărului, a codului sau a unuia sau a mai multor elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihologice, economice, culturale sau sociale; de exemplu, datele personale sunt e-mailul, telefonul mobil, date personale pot fi, de asemenea, o informație despre preferințele de cumpărături împreună cu numele de familie.

Subiectul este persoana fizică, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu aceste condiții.

Categoria specială a datelor cu caracter personal sunt datele privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența la sindicate, religia sau convingerile filosofice, starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a subiectului. Operatorul nu cere niciodată date care aparțin categoriei speciale de date cu caracter personal. Acestea nu sunt prelucrate. Prelucrarea datelor cu caracter personal este orice operațiune sau sistem de operațiuni cu datele personale, pe care operatorul sau procesatorul le efectuează în mod sistematic prin mijloace automatizate sau prin alte mijloace.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă, în special, colectarea, stocarea pe suporturi de date, punerea la dispoziție, editarea sau modificarea, căutarea, utilizarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, retenția, schimbul, sortarea sau combinarea, blocarea și lichidarea; colectarea de date cu caracter personal, procedură sistematică sau un set de proceduri care urmăresc obținerea datelor cu caracter personal în scopul depozitării pe un suport de date pentru prelucrarea lor imediată sau ulterioară; retenția datelor cu caracter personal este păstrarea datelor într-o formă care permite prelucrarea ulterioară; blocarea datelor cu caracter personal este o operațiune sau set de operațiuni prin care se limitează pentru un timp specificat metodele sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția intervențiilor necesare; lichidarea datelor cu caracter personal înseamnă distrugerea fizică a suporturilor de date, ștergerea fizică sau excluderea permanentă de la prelucrarea ulterioară.

Operatorul este orice entitate care determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuează prelucrarea și este responsabilă pentru aceasta. Operatorul poate autoriza sau încredința procesatorul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării înseamnă motivul pentru care operatorul prelucrează datele cu caracter personal. Prin măsura de prelucrare înțelegem datele personale specifice de care avem nevoie pentru prelucrare, de exemplu numele și prenumele.

Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate care prelucrează datele personale pentru operator.

L
Autentificarea clientului
*
*
Am uitat parola
Am uitat parola
L
X
X
X
În partea de sus r
r
o