L
_ +

1.Regulamentul complet al concursului

1. Introducere

1.1 Scopul acestui document, "Regulamentul complet al concursului" (denumit în continuare "Regulamentul complet"), este reglementarea completă și clară a condițiilor concursurilor organizate de PackWay s.r.o. (denumit în continuare "PackWay") în Republica Cehă și România.

1.2 Fiecare concurs individual are "Regulamentul adițional al concursului" (denumit în continuare "Regulamentul adițional"), iar fiecare concurs poate fi comunicat de PackWay folosind acest Regulament adițional. Regulamentul pentru concursurile individuale și formularea suplimentară a regulilor în materialele promoționale trebuie interpretate în conformitate cu acest Regulament complet. Dacă o condiție concretă este specificată altfel în acest Regulament complet decât în Regulamentul adițional, prioritate are Regulamentul adițional. Dacă nu există nicio ajustare în Regulamentul adițional, atunci se va utiliza Regulamentul complet.

1.3 Odată cu înregistrarea în concurs, concurentul este de acord cu acest Regulament complet, pe care se angajează să îl respecte.

1.4 Acest Regulament complet este valabil începând cu 1 mai 2018.

2. Dispoziții generale

2.1 Organizatorul concursului este compania PackWay s.r.o., cu sediul pe strada Dělnická 390, 533 01 Pardubice, Numărul de Ordine în Registrul Comerțului: 25629662, înregistrată în Registrul Comerțului administrat de Tribunalul regional din Hradec Králové, secțiunea C, dosar 13638.

2.2 PackWay este autorizat să delege unor terțe părți organizarea sau alte acțiuni.

2.3 Ora și locul concursului sunt întotdeauna determinate de Regulamentul adițional.

3. Concurenții

3.1 Numai persoanele cu vârsta peste 18 ani, care au o adresă de livrare pe teritoriul Republicii Cehe sau pe teritoriul României, pot participa la concurs, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Regulamentul adițional.

3.2 Angajații PackWay și membrii familiilor acestora, precum și clienții a căror formular de înregistrare este incomplet, ilizibil sau inexact, sunt excluși din concurs.

3.3 Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare în concurs sau care acționează într-un mod care duce la încălcarea acestui Regulament complet sau care încalcă Regulamentul adițional al unui anumit concurs, nu vor fi incluși în concurs. Chiar dacă o astfel de persoană îndeplinește anumite condiții pentru a câștiga, de exemplu, ca urmare a informațiilor false pe care le-a furnizat, nu devine câștigător și nu are dreptul la premiu. În acest caz, premiul trece în posesia lui PackWay, care are dreptul să decidă asupra utilizării ulterioare.

3.4 Concurenții vor fi excluși, dacă PackWay va găsi sau va avea o suspiciune legitimă că aceștia au acționat fraudulos sau inechitabil, atât concurenții sau alte persoane care au ajutat concurentul să câștige premiul.

3.5 Condiția câștigării este următoarea, clientul va face și va achita comanda produselor, pe durata concursului, fie din catalog, fie din magazinul online, care sunt enumerate în Regulamentul adițional al concursului respectiv și va îndeplini toate celelalte condiții specificate în Regulamentul adițional al concursului respectiv.

4. Mecanica concursului

4.1 Concurenții se vor înscrie în concurs, dacă îndeplinesc condițiile din Regulamentul adițional și din acest Regulament complet.

4.2 Concursul se bazează pe mecanica aleatorie, cu excepția cazului în care Regulamentul adițional prevede altfel.

4.3 Orice client poate participa la concursurile organizate de magazinul online.

4.4 La concursurile care sunt publicate în cataloage tipărite, pot participa numai clienții, care primesc o invitație la participarea în concurs prin catalogul tipărit. Numai un client care a achiziționat de la PackWay, cu 24 de luni înainte de publicarea catalogului în care este primită invitația la participarea în concurs, va fi invitat în concurs.

4.5 Câștigătorul este determinat, dacă nu se specifică altfel în Regulamentul adițional, în modul următor:

• prin extragerea dintre toți concurenții înscriși în mod valid sau,

• prin extragerea dintr-un număr predeterminat de concurenți, care s-au înscris în mod valid și cel mai repede în concurs sau,

• prin extragerea dintr-un număr predeterminat de concurenți, care s-au înscris în mod valid și a căror comandă are una dintre cele mai mari valori dintre toate comenzile făcute.

4.6 Concurentul are dreptul să participe maxim o dată la un concurs. În cazul participării repetate, concurentul este exclus din întregul concurs.

4.7 PackWay este, de asemenea, autorizat să utilizeze alte mecanisme menite să aleagă câștigătorul și să organizeze concursuri, de exemplu, pe rețelele sociale. Astfel de mecanisme vor fi întotdeauna determinate de Regulamentul adițional, iar în părțile neajustate, concursul și mecanismul vor fi reglementate de acest Regulament complet.

5. Premiul, câștigătorii și înmânarea premiului

5.1 Premiul și numărul de câștigători sunt definiți întotdeauna de Regulamentul adițional.

5.2 Premiul va fi primit de un număr predeterminat de concurenți, care îndeplinesc condițiile stabilite în Regulamentul adițional și în acest Regulament complet.

5.3 Fiecare concurent are dreptul doar la un premiu, dacă nu se specifică altfel în Regulamentul adițional.

5.4 Premiul va fi înmânat câștigătorilor în ziua și în locul pe care PackWay le va anunța în scris sau premiul va fi trimis la adresa dată. Înmânarea premiului va avea loc, nu mai târziu de data specificată în Regulamentul adițional al concursului respectiv.

5.5 Dacă câștigătorul nu preia premiul sau dacă până în data specificată în Regulamentul adițional al unui anumit concurs, nu oferă adresa sa lui PackWay, premiul trece în posesia lui PackWay.

5.6 În cazul în care câștigătorul nu respectă condițiile acestui Regulament complet și cele din Regulamentul adițional al unui anumit concurs, premiul va trece în posesia lui PackWay.

5.7 În cazul în care concurentul nu își poate dovedi identitatea în momentul preluării premiului, dreptul său asupra premiului dispare, iar premiul va trece în posesia lui PackWay.

6. Licențe pentru lucrări de concurs

6.1 În cazul în care a fost trimisă o contribuție în concurs, care este o lucrare în sensul legislației relevante (în sensul prezentului articol ca o "lucrare de concurs"), i se aplică prevederile acestui articol.

6.2 Prin trimiterea lucrării de concurs în concurs, concurentul acordă lui PackWay un acord exclusiv, gratuit, că PackWay are dreptul să folosească această lucrare pentru toate utilizările, în special pentru publicarea pe FB, pe web, pe canalele de comunicare sau materiale, precum și pentru scopurile publicitare, promoționale și de marketing ale lui PackWay și folosirea unor astfel de lucrări în mass-media, într-o măsură nelimitată (include un domeniu nelimitat de teritoriu, material și cantitate) pe durata drepturilor de proprietate ale autorului.

6.3 PackWay nu este obligat să utilizeze această licență și este autorizat să editeze lucrările pentru nevoile sale în conformitate cu Legea privind drepturile de autor, cu modificările ulterioare. În cazul în care, în sensul legii privind drepturile de autor, este necesar orice consimțământ suplimentar al concurentului pentru orice manipulare ulterioară a lucrărilor de concurs (de exemplu, modificarea, prelucrarea, traducerea, crearea unei lucrări comune etc.), acest acord necesar este acordat în mod expres prin trimiterea lucrării în concurs odată cu datele cu caracter personal. PackWay are dreptul să acorde o sublicențiere și să atribuie această licență terților, în mod arbitrar, pe propria decizie.

6.4 Prin înregistrarea în concurs și trimiterea contribuției de concurs în concurs, concurentul declară în mod expres, că este autorizat să acorde autorizația, asupra lucrării de concurs, în numele autorului. În cazul în care se dovedește contrariul, pe durata concursului sau în orice moment după terminarea acestuia, concurentul este răspunzător în totalitate pentru orice daune sau vătămări, care apar datorită acestui fapt, față de PackWay și se angajează să plătească aceste daune imediat, în întregime, respectiv să le ispășească. Dacă din cauza lipsei de consimțământ a persoanei în cauză, ar apărea pierderi sau pagube (de exemplu prin impunerea unei obligații de satisfacere sau a unei amenzi) pentru PackWay sau vreo altă persoană, sau costuri, concurentul este obligat să le ramburseze integral, respectiv să le ispășească.

6.5 Concurentul are deplină răspundere față de o terță parte, în legătură cu furnizarea lucrării de concurs și acordarea licenței, inclusiv toate creanțele terților părți aplicate în colaborare cu prevederile legislației în vigoare care reglementează și care definesc drepturile de autor, protecția datelor cu caracter personal, precum și alte legi. Fiecare concurent prin participarea sa, confirmă că lucrările de concurs depuse în concurs sunt creația sa originală sau a primit drepturile lucrării de concurs pe propria răspundere și cheltuială, conform Regulamentului complet și Regulamentului adițional, și nu este vorba despre o utilizare necorespunzătoare a oricărei lucrări cu drept de autor. De asemenea, concurentul se angajează că prin utilizarea lucrării de concurs în conformitate cu acest Regulament complet și Regulamentul adițional, nu vor fi afectate drepturile terților, de exemplu drepturile persoanelor menționate sau capturate în lucrarea de concurs (de ex., drepturile morale), drepturile proprietarilor de lucruri sau mărci comerciale menționate în lucrarea de concurs, etc. Toate acordurile necesare privind trimiterea lucrării de concurs în concurs, trebuie obținute de concurent pe cheltuiala și responsabilitatea sa. În cazul în care se dovedește că acțiunile concurentului au dus la încălcarea drepturilor unor terțe părți, în special drepturile de autor sau a drepturilor morale, acesta este pentru astfel de încălcări pe deplin responsabil. Concurentul este obligat să plătească orice daune (respectiv să ispășească daunele) lui PackWay, în cazul încălcării condițiilor de licență stabilite în acest Regulament complet, și în același timp își pierde dreptul asupra premiului corespunzător.

7. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și divulgarea expresiilor personale

7.1 Prin participarea la concurs, concurentul este de acord că datele personale furnizate de acesta, vor fi prelucrate în conformitate cu acest Regulament complet și documentul Protecția datelor cu caracter personal a lui PackWay, în calitate de administrator, inclusiv cu procesarea de către procesatorii enumerați aici.

7.2 Scopul procesării este următorul: realizarea și evaluarea concursului, respectiv înmânarea premiului, scopul procesării este detaliat aici.

7.3 Consimțământul este voluntar, poate fi revocat oricând, dar prin revocare se încheie participarea în cadrul concursului. Timpul de procesare este detaliat aici.

7.4 Concurentul acceptă, că are drepturile enumerate aici.

7.5 Concurentul este de acord în mod expres, că PackWay are dreptul să folosească gratuit în conformitate cu secțiunea § 77 și următoarea Lege nr. 89/2012, Codul civil, cu modificările ulterioare, numele și orașul de domiciliu al concurentului în mass-media (inclusiv pe Internet), în materiale promoționale și publicitare PackWay, care au legătură cu acest concurs și cu promovarea produselor și serviciilor PackWay, prin colectarea și publicarea înregistrărilor audio, video și audio-video cu concurentul, în modul descris mai sus (cu angajamentul explicit al concurentului de a apărea în locul desemnat de organizator pentru a crea înregistrarea audio, video sau audio-video a concurentului). Consimțământul conform acestui paragraf (pentru folosirea numelui, orașului de reședință și înregistrările) se face pentru o perioadă care expiră în 5 ani de la încheierea concursului.

8. Prevederile finale

8.1 Prin înscrierea în concurs, toți concurenții se angajează să respecte acest Regulament complet și Regulamentul adițional pentru un anumit concurs. PackWay își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul complet în orice moment. Toate modificările intră în vigoare în momentul publicării lor. O schimbare a concursului nu oferă concurentului dreptul la o rambursare a costurilor suportate în cadrul concursului. PackWay poate, la propria discreție, să declare cursul actual al concursului nevalid din cauza oricărei erori sistematice sau tehnice. În cazul în care, din motive grave care pot interfera sau pot avea un alt efect negativ asupra organizării, securității, corectitudinii, onestității sau bunei desfășurări a concursului, concursul nu poate continua așa cum a fost planificat, PackWay își rezervă dreptul, la propria discreție, de a anula, încheia, modifica sau suspenda acest concurs.

8.2 Originalul regulamentului va fi pe tot parcursul concursului păstrat la sediul PackWay.

8.3 PackWay nu este răspunzător pentru pierderea, deteriorarea, distrugerea sau neprimirea notificării despre premiu, sau pierderea, deteriorarea, distrugerea sau neprimirea notificării despre premiu din motive care țin de concurent sau furnizorul de servicii poștale sau alt furnizor de servicii. Premiile concurenților, care nu vor fi livrate din alte motive decât cele de pe pagina PackWay, vor trece în posesia lui PackWay.

8.4 PackWay nu este responsabil pentru furnizarea de informații incorecte sau inexacte în legătură cu concursul (cauzate de un factor uman sau un defect tehnic) nici pentru caracterul complet al acestei extrageri din acest Regulament complet, care poate fi publicat în materialele promoționale în versiunea complementară sau pentru erorile de imprimare.

8.5 PackWay nu este responsabil pentru orice dificultăți tehnice sau de telecomunicații sau defecțiuni apărute în timpul desfășurării concursului, viteza conexiunilor tehnice sau orice alte deficiențe, inclusiv posibila nelivrare de poștă electronică și orice daune care pot apărea pe calculatorul sau pe alt dispozitiv al concurentului sau al oricărei alte persoane în legătură cu participarea la concurs. De asemenea, PackWay nu este răspunzător pentru eșecul oricărei persoane de a intra în concurs sau de a completa concursul, în urma unor defecțiuni tehnice sau a traficului în rețea.

8.6 PackWay își rezervă dreptul de a revizui toți termenii participării în concurs și, în eventualitatea unui litigiu, să evalueze și, în cele din urmă, să decidă asupra oricărei reclamații, inclusiv are dreptul de a exclude orice concurent, dacă încalcă Regulamentul complet sau Regulamentul adițional sau reglementări legale, în general obligatorii și dacă fost suspectat în mod rezonabil de așa ceva.

8.7 PackWay avertizează că orice încercare intenționată de a deteriora o pagină web sau de a perturba cursul legitim al unui concurs poate fi calificată drept o încălcare a legii aplicabile, poate duce la excluderea unui concurent din concurs și poate, de asemenea, să acorde lui PackWay dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

8.8 Nu este posibil să se facă schimb de premiu sau să se plătească în numerar în schimbul unui premiu, precum și obținerea participării în concurs sau premiilor prin mijloace legale nu este posibilă.

8.9 PackWay nu este răspunzător pentru niciun fel de daune și / sau prejudicii cauzate de participarea la concurs, sau de premiile sau de legătura cu concursul. Câștigătorul nu are dreptul să solicite de la PackWay orice pretenții suplimentare dincolo de premiul acordat.

8.10 Rezultatele concursului sunt definitive, fără posibilitatea recursului. PackWay își rezervă dreptul de a înlocui premiile cu premii de același tip și de aceeași valoare și de a modifica condițiile înmânării premiilor, în cazul în care premiile nu vor fi furnizate de furnizor, astfel încât să poată fi înmânate câștigătorilor în conformitate cu Regulamentul complet sau Regulamentul adițional al unui concurs specific.

 

Reguli pentru revendicarea câștigului– cec pentru reducere la cumpărarea produselor din cataloagele Astoreo   

Stimată doamnă, stimate domn,

Vă felicităm pentru câștigul dumneavoastră – un cec pentru reducere la cumpărarea produselor din cataloagele Astoreo în valoare de 1 lei. Vă rugăm să acordați atenție următoarelor informații privind folosirea acestui cec pentru reduceri la cumpărături la Astoreo.  

1. Astoreo v-a creat un „credit“ în valoarea cecului dumneavoastră, adică 1 lei. Acest credit trebuie epuizat cel târziu până la data de 31. 12. 2020.  Din acest credit vom scădea valoarea tuturor comenzilor dumneavoastră, prin aceasta înțelegând prețul de vânzare al produselor. Reducerea nu se referă la comisionul de expediere și garanția extra. Reducerea se va revendica plătind 1 CZK pentru fiecare produs comandat.

2. Suma utilizată din creditul dumneavoastră o veți găsi în fiecare factură pentru produsul livrat sub denumirea „reducere - câștig“.

3. În cazul în care produsul comandat va fi epuizat, returnați produsul, veți dori să îl înlocuiți sau îl reclamați, bineînțeles vom calcula valoarea creditului după  produsul cu adevărat preluat.

4. Nu este posibilă combinarea utilizării creditului cu alte avantaje pe care vi le oferim – în special să revendicați în același timp un alt cec pe care l-ați putea obține în cadrul altei promoții. În practică aceasta înseamnă că dacă dețineți un alt cec pentru reducere la cumpărarea produselor din cataloagele Astoreo trebuie să epuizați mai întâi creditul și abia după aceea să utilizați alt cec – cecurile au valabilitate îndelungată și nu trebuie să vă fie teamă de expirarea lor 

5. În cazul în care nu epuizați creditul până la expirarea valabilității lui, suma neutilizată se pierde.

Vă dorim multe cumpărături cu satisfacție cu cataloagele noastre și dacă veți avea nevoie de consiliere la utilizarea creditului dumneavoastră, adresați-vă doamnei....     

 

Echipa ASTOREO

________________________________________________________________________________________

Regulament suplimentar al concursului TK 1, TK 3, TK 4, TK 4 DV „Marea competitie a anului 2022“

1. Compania PackWay srl, cu sediul la adresa: Delnická 390 533 01 Pardubice, CIF - 25629662, înregistrata în Registrul Tribunalului Regional din Hradec Kralove, sectiunea C, Fisier 13638 (denumita în continuare "PackWay") organizeaza o CAMPANIE DE MARKETING cu ocazia lansarii unui nou catalog ASTOREO care include concursul cu denumirea" Marea competitie a anului 2022" si care se desfasoara în comun în urmatoarele tari: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria si România. Evenimentul poate fi prezentat sub diferite forme.

2. Concursul se desfasoara în perioada 29.12.2021 – 31.08.2022 (denumit în continuare "Perioada de desfasurare a concursului").

3. Concursul este organizat pentru clientii PackWay ("în continuare Clientul") carora PackWay le-a trimis documentele de concurs si care îndeplinesc conditiile de mai jos. Angajatii companiei PackWay si membrii familiilor acestora sunt exclusi din concurs. La concurs nu pot participa de asemenea clientii a caror cerere de participare la concurs va fi incompleta, incorecta sau inexacta. La Concurs poate participa orice persoana fizica cu vârsta minima de 18 ani împliniti la data lansarii Concursului care are o adresa de livrare pe teritoriul tarilor Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria si România si care plaseaza o comanda valida (cu o valoare de minim 50 lei, valabil pentru România).

4. În concurs se ofera un premiu în numerar, în valoare de 110,000 CZK (Cehia) sau 4,400 Euro (SR) sau 20,000 Zl (PL) sau 1,500,000 HUF (HU) sau 25,000 Lei (RO); Premiile si evaluarea concursului sunt comune pentru toate aceste tari: Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria si România.

5. Concursul este destinat tuturor clientilor invitati sa participe, prin trimiterea de catre Packway a catalogului în care este prezentat concursul. Câstigatorul va intra în posesia premiului daca va îndeplini conditiile specificate în regulament.

6. Conditiile pentru admiterea corecta la concurs sunt urmatoarele: a. clientul va efectua o comanda pe durata concursului din catalogul ASTOREO sau din magazinul online www.astoreo.ro si o va achita în acelasi timp. b. clientul se înregistreaza în mod valabil înconcurs în oricare din urmatoarele moduri: a) în scris: clientul marcheaza caseta selectata de pe formularul de comanda, îsi marcheaza participarea pe formularul de comanda, confirma participarea la concurs, trimite înapoi la adresa indicata o comanda din catalogul Astoreo anexat si raspunde la întrebarea de control de pe formularul de comanda; b) prin telefon: atunci când plaseaza o comanda, clientul îi comunica operatorului codul de oferta (pe care îl gaseste deasupra adresei sale, pe formularul de comanda) exprimându-si astfel consimtamântul de a participa la concurs; c) prin Internet: atunci când clientul comanda produse de pe www.astoreo.ro, se va înscrie în concurs prin introducerea codului de campanie (pe care îl va gasi deasupra adresei sale în formularul de comanda tiparit)

7. Premiul va fi acordat unui client câstigator care se înscrie în concurs în mod valabil pe durata concursului în conformitate cu punctul 6 alineatul I din acest regulament; efectueaza o comanda conform punctului 6 alineatul II din acest regulament.

8. Prin înregistrarea la concurs, clientii îsi exprima acordul cu termenii " Regulamentului concursului " pe www.astoreo.ro, cu prelucrarea datelor personale în scopul desfasurarii concursului în conformitate cu "Protectia datelor cu caracter personal" pe www.astoreo.ro si declara ca este familiarizat cu Regulamentul, îl întelege si îsi exprima consimtamântul cu acesta. Participarea la concurs nu este posibila fara acordarea consimtamântului. Participarea la concurs si acordarea consimtamântului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop sunt voluntare, iar consimtamântul poate fi revocat în orice moment. Prin retragerea consimtamântului, participarea la concurs se încheie. Scopul este gestionarea si organizarea concursului. Mai multe informatii si drepturi ale clientilor sunt enumerate în "Politica de confidentialitate", în special dreptul de a se opune prelucrarii în scopuri de marketing direct.

9. Prin participarea la concurs, clientul accepta în mod expres faptul ca PackWay are dreptul, conform dispozitiilor din § 77 din Legea nr. 89/2012 C.c., sa foloseasca numele si orasul de resedinta al clientului în mass-media (inclusiv pe Internet), materialele promotionale si de publicitate PackWay în legatura cu acest concurs si în legatura cu promovarea produselor si serviciilor PackWay; cu faptul ca înregistrarile audio, video si audio-vizuale ale clientilor pot fi obtinute si publicate asa cum este descris mai sus (cu conditia ca clientul sa se angajeze în mod expres ca va participa la eveniment la data stabilita pentru a crea înregistrarea audio, video sau audio-vizuala a acestuia). Aprobarea conform acestui punct se acorda pentru o perioada care expira dupa 5 ani de la încheierea concursului.

10. În scopul acestui concurs, o comanda nu este considerata achitata în cazul în care clientul s-a retras din contractul de achizitie pe durata concursului sau în termen de 14 zile (ori în termen de 100 de zile în cazul în care clientul opteaza pentru o perioada extinsa de returnare a marfurilor) dupa încheierea concursului, indiferent daca PackWay a returnat sau nu deja pretul de cumparare a produselor achizitionate.

11. Adresa pentru trimiterea unei comenzi prin posta este: pentru Republica Ceha: MAGNET 3PAGEN, Delnická 390, 532 36 Pardubice 2, pentru Republica Slovaca: MAGNET 3PAGEN, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35, pentru Polonia: ASTOREO, skr. poczt. nr 23, 60-962 FUP nr 4 Poznan 10, pentru Ungaria:P.O.BOX: ASTOREO, Trend 2012 s.r.o, 2041 Budaörs, Pf.: 270 si pentru România: ASTOREO, CP 13 OP 20, Sect.2, Bucuresti.

12. Premiul va fi ridicat de catre câstigator în ziua si în locul pe care PackWay îl va indica în scris sau poate fi trimis la adresa indicata de câstigator. Transferul câstigului va avea loc pâna în data de 31.10.2022. În cazul în care câstigatorul nu îsi ridica premiul sau nu anunta compania PackWay despre adresa sa de livrare la care trebuie trimis premiul cel târziu pâna în 31.10.2022, premiul va fi pierdut în favoarea companiei PackWay. Premiul va fi pierdut în favoarea companiei PackWay si în cazul în care câstigatorul nu îndeplineste conditiile specificate în regulamentul acestui concurs.

13. Datele privind câstigatorul concursului vor fi furnizate de catre PackWay participantilor doar pe baza unei solicitari scrise începând cu data de 14.10.2022. PackWay îsi rezerva dreptul de a nu divulga informatii referitoare la câstiguri si câstigator prin telefon, fax, e-mail sau personal.

 

L
Autentificarea clientului
*
*
Am uitat parola
Am uitat parola
L
X
X
X
În partea de sus r
r
o