Serviciul de relații cu clienții +40214080640 (Luni – Vineri: 9:00–17:00)

Meniuri

Căutare

Coș

Coșul este gol. Nu-i păcat?

Să faceți cumpărături de la noi este o plăcere. Un coș gol este atât de trist :-(

Coș

Coșul este gol. Nu-i păcat?

Să faceți cumpărături de la noi este o plăcere. Un coș gol este atât de trist :-(

Casă
Pagina principală
>
Protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate 
Societatea PackWay apreciază încrederea celor care vizitează paginile sale de internet, prin urmare, acordă o atenție deosebită și cele mai bune metode de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva utilizării neautorizate. Scopul acestui document este de a informa vizitatorul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, precum și cu măsura prelucrării și cu perioada prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care se ajunge la prelucrare în timpul oricărei acțiuni a vizitatorului pe pagina de internet sau în catalogul societății PackWay, societatea redirecționează vizitatorul către acest document - în acest caz, prelucrarea datelor va fi întotdeauna efectuată în conformitate cu scopul specific. 

1. Operator
Operatorul datelor cu caracter personal este societatea PackWay s.r.o., având număr de ordine în Registrul Comerțului 25629662, cu sediul social: Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, numărul: 532 36, înregistrat în Registrul Comercial al Tribunalului Regional din Hradec Králové, în dep. C dosarul 13638 (denumit în continuare "PackWay"). Pentru marketingul direct, mai mulți operatori de date sunt interesați de solicitarea - Oferte speciale - pentru a oferi clienților Packway diverse oferte interesante, nu doar din ofertele PackWay, ci și de la alți parteneri avizați ai companiei Packway. Partenerii Packway devin operatori de date doar după obținerea consimțământului personal al clienților lor. Packway nu oferă sau transmite adresele clienților săi direct partenerilor de afaceri, ci distribuie oferte în cadrul propriului sistem propriilor săi clienți, care pot deveni ulterior clienți ai partenerilor Packway pe baza propriei alegeri. 

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale vizitatorului sunt prelucrate doar în scopurile pentru care există un temei juridic valabil pentru prelucrarea pentru fiecare persoană vizată.

2.1.Concursuri

Promoțiile de marketing, respectiv concursurile, sunt acțiuni de implementare a marketingului direct pentru a promova PackWay, inclusiv, în special, trimiterea informațiilor despre ofertele PackWay, organizarea de concursuri, etc.. Importanța fiecărei promoții de marketing este explicată în mod detaliat în regulamentul individual al fiecărei oferte, luând în considerare faptul că scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a desfășura o activitate de marketing specifică, care include înscrierea clienților în baza de date, organizarea și evaluarea tragerii la sorți a premiilor, trimiterea de informații conexe prin orice mijloace, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, în conformitate cu Legea nr. 480/2004, privind anumite servicii ale societății informaționale.Temeiul juridic al prelucrării constă în consimțământul explicit și prealabil al persoanei vizate.

2.2. Desfășurarea contractului (comanda)

Pentru a onora comanda persoanei vizate, PackWay prelucrează datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii corespunzătoare a contractului încheiat. Scopul include onorarea comenzii, livrarea bunurilor, orice procedură de reclamație ulterioară, executarea garanției sau a altor pretenții solicitate de persoana vizată sau recuperarea creanțelor de către PackWay. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de contractul de achiziție încheiat.

2.3.Marketing direct orientat spre client

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu scopul de a furniza clienților informații despre noutăți, respectiv de a trimite comunicări comerciale cu oferte de produse și servicii proprii similare, în toate modurile posibile, inclusiv utilizarea posibilității de a trimite comunicarea comercială prin mijloace electronice, datorită unei scutiri legale în temeiul secțiunii 7 alin. 3 din Legea nr. 480/2004, inclusiv trimiterea de felicitări cu ocazia zilei de naștere a clienților. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este posibilă o segmentare simplă (cu scopul de a alege un catalog tipărit pentru trimitere, în funcție de activitatea anterioară). Temeiul juridic pentru prelucrarea în acest scop este reprezentat de interesul legitim al socității PackWay.

2.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

Dacă subiectul solicită acest lucru și bifează în mod voluntar căsuța de validare corespunzătoare, PackWay și companiile enumerate în articolul 1, în calitate de alți operatori, vor prelucra datele cu caracter personal pentru a efectua marketingul direct sub forma trimiterii informațiilor despre noutăți, promoții PackWay și alte informații alese. Acest scop conține includerea într-o bază de date pentru realizarea marketingului direct la cererea vizitatorului, trimiterea de cataloage, newsletter, felicitări cu ocazia aniverării, scrisori, pliante, respectiv comunicări comerciale cu ofertele produselor PackWay și a companiilor din grupul PackWay, în toate modurile, inclusiv prin mijloacele electronice. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este folosită segmentarea și profilarea (în scopul alegerii informațiilor relevante sunt utilizate datele personale ale subiectului - de exemplu vârsta, activitatea anterioară (cumpărare, participarea la promoții)). Temeiul juridic pentru prelucrare reprezintă consimțământul explicit și prealabil al persoanei vizate.

2.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Dacă subiectul solicită, respectiv dacă se înregistrează în magazinul online, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de PackWay în scopul gestionării contului de utilizator. Regulile de gestionare a contului de utilizator sunt următoarele: scopul include istoricul tuturor comenzilor, trimiterea de mesaje comerciale, inclusiv prin mijloace electronice, funcția coșului uitat, funcția coșului complet. Subiectul este înștiințat că, în acest scop, este folosită o segmentare simplă (cu scopul de a alege un catalog tipărit pentru trimitere, în funcție de activitatea anterioară). Temeiul juridic pentru prelucrare reprezintă consimțământul explicit și prealabil al persoanei vizate. 

2.6. Comandă nefinalizată

În cazul în care vizitatorul completează adresa de e-mail, dar nu finalizează comanda din motive tehnice sau din alte motive, comanda incompletă îi va fi trimisă de către Packway prin e-mail pentru finalizare. Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de consimțământul explicit și prealabil al persoanei vizate pentru această funcție și de furnizarea unei adrese de e-mail în acest scop.  

2.7. Întrebări (call center, formular online)

În cazul în care vizitatorul adresează o întrebare prin intermediul departamentului de relații clienți sau al formularului electronic, PackWay va prelucra datele sale cu caracter personal în scopul gestionării acestor întrebări. Temeiul juridic pentru prelucrare reprezintă consimțământul explicit și prealabil al persoanei vizate.

2.8. Protecția drepturilor Packway

În cazul în care prelucrarea este efectuată în oricare dintre scopurile de mai sus, PackWay va prelucra, de asemenea, documentația relevantă necesară în scopul de a se apăra împotriva pretențiilor persoanei vizate sau a unor terțe părți, în scopul recuperării propriilor pretenții, pentru propria apărare în cadrul procedurilor de control ale autorității de supraveghere, adică pentru a proteja drepturile și interesele PackWay.Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de interesul legitim al societății PackWay.

3. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale vizitatorului vor fi prelucrate doar în măsura în care sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

3.1. Concursuri

În scopul campaniilor de marketing, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, titlu, data nașterii, sexul), date de contact (adresă, adresă de e-mail, număr de telefon), consimțământul pentru înregistrare și datele de participare. În plus, pentru câștigători, se prelucrează următoarele: detalii privind premiul, detalii privind livrarea premiului și înregistrări ale tragerii la sorți.  

3.2. Desfășurarea contractului (comanda)

În scopul realizării comenzii și al executării contractului, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, data nașterii), date de contact (adresă, țară, număr de telefon, adresă de e-mail), detalii privind achiziția de bunuri inclusiv prețul, detalii privind reclamațiile și revendicarea altor drepturi, detalii de plată, sexul și numărul clientului. 

3.3. Marketing direct orientat spre client

În scopul marketingului direct orientat spre client, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, titlu, adresa, data nașterii, sexul), datele de contact (adresa, adresă de e-mail, număr de telefon), date privind activitatea subiectului (număr de client, detalii privind produsele cumpărate, preferințe de cumpărături, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, date despre categoria de prețuri a achiziției, date privind tipul de bunuri achiziționate, date despre utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare - deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales. 

3.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

În scopul marketingului direct la cerere, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: date de identificare, date de contact, date despre bunurile achiziționate, date despre activitatea subiectului (numărul de client, detaliile bunului achiziționat, preferințele de cumpărare, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, informații privind categoria prețurilor de achiziție, informații despre tipul de bunuri achiziționate, date privind utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare – deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales. 

3.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Datele dvs. personale sunt prelucrate în cadrul formularului de înregistrare, datele obligatorii fiind: adresă de e-mail, nume, prenume, adresă, număr, numărul de telefon, oraș și cod poștal; datele opționale sunt:data de naștere, numărul de client, numele companiei, ORC și CUI. În plus, se prelucrează istoricul comenzilor, detaliile despre activitățile subiectului (număr de client, detaliile bunului achiziționat, preferințele de cumpărare, date despre reclamații și returnări, date despre mărime, informații privind categoria prețurilor de achiziție, informații despre tipul de bunuri achiziționate, date privind utilizarea site-ului), alte date (date identificate prin cookie-uri și instrumente similare – deschiderea de newsletter, deconectare, preferințe, previzualizări, interes, achiziții incomplete, activitatea pe rețelele sociale, participarea la concursuri, cereri de catalog), detalii despre tipul de plată ales și modul de livrare ales.

3.6. Comandă nefinalizată

Datele dvs. personale sunt prelucrate în cadrul formularului de înregistrare: e-mail, nume, prenume, articole selectate (tipul, numărul catalogului, prețul, mărimea, culoarea), ID-ul comenzii, data creării conținutului coșului, numărul de client. 

3.7. Întrebări (call center, formular online)

Sunt prelucrate următoarele date: nume, prenume, întrebare, e-mail, număr de telefon, adresă. În cazul departamentului de relații cu clienții, apelul telefonic este înregistrat și stocat datorită interesului legitim al societății PackWay de a-și îmbunătăți serviciile. 

3.8. Protecția drepturilor Packway

Pentru a proteja drepturile Packway, datele personale sunt prelucrate în măsura necesară documentației. 

4. Perioada de prelucrare
Datele dvs. personale sunt procesate pentru perioada strict necesară în scopul pentru care au fost colectate. 

4.1. Promoții de marketing (concursuri)

Datele dvs. personale sunt procesate pe durata promoției de marketing, adică pentru o perioadă nedeterminată de timp până la retragerea consimțământului. 

4.2. Executarea contractului (comanda)

Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata realizării comenzii, a livrării bunurilor și ulterior, dacă este cazul, în scopul gestionării reclamațiilor, mai departe, pentru o perioadă de timp în care pot fi revendicate drepturile cumpărătorului sau ale vânzătorului, însă cel mult timp de trei ani, care este perioada în timpul căreia se pot exercita drepturile. La sfârșitul perioadei de trei ani, vor fi păstrate doar documentele fiscale și documentele aferente, pe baza unei obligații legale în temeiul Legii privind impozitul pe venit.

4.3. Marketing direct orientat spre client

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate pe perioada existenței interesului legitim al societății PackWay, adică pe o perioadă nedeterminată, respectiv până la depunerea de obiecții împotriva marketingului direct de către subiect, pe baza cărora prelucrarea va fi încheiată. 

4.4. Marketing direct la cerere – oferte speciale

Datele personale ale subiectului sunt prelucrate până la retragerea consimțământul din partea subiectului. 

4.5. Cont de utilizator (înregistrare)

Informațiile personale furnizate la înregistrare sunt prelucrate pe durata existenței contului de utilizator, până la anularea acestuia în conformitate cu regulile enumerate aici. 

4.6. Comandă nefinalizată

Datele vor fi stocate timp de două săptămâni, respectiv până la retragerea consimțământului. 

4.7. Întrebări (call center, formular online)

În acest scop, pentru comunicarea și gestionarea corectă a întrebărilor, datele personale vor fi păstrate timp de cel mult două luni, respectiv, până la retragerea consimțământului. 

4.8. Protecția drepturilor Packway

Datele personale sunt procesate atâta timp cât este necesar pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale socității PackWay. Datele cu caracter personal se prelucrează într-o măsură limitată, pe o perioadă, în timpul căreia se poate efectua o inspecție a autorităților de supraveghere, adică pentru o perioadă de trei ani. 

5. Retragerea consimțământului
Consimțământul pe care subiectul îl acordă societății PackWay poate fi retras în orice moment prin e-mail: [email protected], accesând următorul link sau la adresa companiei Packway, CP 13 OP 20 sector 2, București. Primirea mesajelor comerciale poate fi, de asemenea, anulată din fiecare "newsletter".

Dacă consimțământul este retras de la procesarea de către mai mulți operatori, subiectul are dreptul de a-și retrage consimțământul de la fiecare operator separat, pe datele de contact ale fiecărui operator, sau de la toți operatorii, pe datele de contact ale oricărui operator. Subiectul poate proceda în mod similar în exercitarea altor drepturi, obiecții sau cereri.

6. Destinatari și operatori
Datele cu caracter personal nu sunt transmise terților.

Pentru prelucrarea datelor personale, PackWay folosește operatori sub forma următorilor furnizori: companii de marketing, companii de contabilitate, companii de audit, companii de consultanță juridică, companii de resurse umane și educație, companii de servicii IT, companii care se ocupă de marketingul pe internet, companii care se ocupă de dezvoltarea, vânzările și serviciile sistemului de marketing, companii care se ocupă de dezvoltarea și implementarea sistemelor de afaceri, companii de dezvoltare de aplicații web și mobile și companii care oferă licențiere software pentru comunicarea online. 

7. Depunerea obiecțiilor, plângerilor și a cererilor de anulare a prelucrării
Cererile, obiecțiile și plângerile subiectului în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi depuse prin e-mail la: [email protected] sau la adresa Packway, CP 13 OP 20 sector 2, București. Subiectul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Autoritatea de supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Adresă: Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336. 

8. Cookies
PackWay folosește cookie-uri pentru a furniza servicii, pentru a personaliza anunțurile și pentru a analiza vizitele.Cookie-urile sunt fișiere mici de text plasate pe computer sau pe alte dispozitive cu acces la Internet. Browserele de internet obișnuite permit dezactivarea cookie-urilor. Pentru a dezactiva, trebuie să consultați ghidul motorului de căutare și să urmați instrucțiunile date. Majoritatea browserelor de internet vă permit prin setările lor să controlați majoritatea tipurilor cookie-urilor. Subiectul poate seta browserul să îl informeze despre primirea cookie-urilor, în acest fel subiectul poate decide dacă dorește sau nu să utilizeze cookie-urile. Subiectul poate dezactiva fișierele cookies în setările motorului de căutare. În cazul în care subiectul dezactivează cookie-urile, este posibil să nu poată utiliza toate funcțiile browserului și ale paginilor de internet. Subiectul poate șterge de pe computerul său cookie-urile care sunt deja stocate. Subiectul poate găsi informații detaliate despre modul de ștergere, dezactivare sau blocare temporară a fișierelor cookie în ghidul de utilizare al browserului de internet.  Pentru mai multe informații despre cookie-uri și cum să le dezactivați, vizitați: https://www.youronlinechoices.com/en.  

9. Drepturile subiectului
Dreptul de acces, informații transparente, comunicări și proceduri de exercitare a drepturilor persoanei vizate.

Operatorul ia măsurile adecvate pentru a furniza subiectului toate informațiile (de exemplu despre procesatorul de date și procesul unei astfel de prelucrări) într-un mod simplu, transparent, ușor de înțeles și ușor accesibil, utilizând mijloace clare și simple de limbaj și pentru a transmite toate comunicările despre prelucrare. Operatorul furnizează subiectului informațiile în scris sau prin alte mijloace (de exemplu în format electronic). Presupunând că identitatea este dovedită în alte moduri, aveți dreptul de a solicita aceste informații pe cale orală.

Operatorul nu va refuza cererea subiectului în exercitarea drepturilor subiectului (în special dreptul de acces), cu excepția cazului în care poate demonstra că nu poate identifica identitatea persoanei vizate la care se referă datele.

Subiectul are dreptul de a solicita operatorului să îi furnizeze informații cu privire la măsurile luate fără întârzieri nejustificate, în termen de o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar și dacă sa iau în considerare complexitatea și numărul de cereri. Operatorul va informa subiectul cu privire la o astfel de extindere în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu motivele acestei amânări. În cazul în care subiectul depune o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic, dacă este posibil și dacă nu este solicitat un alt mod.

În cazul în care operatorul nu ia măsurile solicitate de subiect, informează subiectul, fără întârziere și în termen de o lună de la data primirii cererii, despre motivele respingerii măsurilor și despre posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și de a solicita protecție juridică. 

Operatorul informează subiectul, că toate aceste informații, comunicări și acte sunt furnizate gratuit. În cazul în care cererile sunt evaluate ca fiind vădit nefondate sau neadecvate și, în special, dacă se repetă, operatorul poate: 

a) să impună o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative asociate cu furnizarea informațiilor sau a comunicărilor necesare sau cu îndeplinirea sarcinilor solicitate; sau
b) să refuze să respecte cererea.

Operatorul dovedește nejustificarea evidentă sau inadecvarea cererii.

În cazul în care operatorul are îndoieli rezonabile cu privire la identitatea persoanei fizice care depune cererea, acesta poate solicita informațiile suplimentare necesare pentru a confirma identitatea subiectului.

Informațiile care trebuie furnizate subiectului, pot fi completate cu pictograme standardizate cu scopul de a oferi, într-un mod ușor vizibil, ușor de înțeles și clar, o prezentare a prelucrării intenționate. Dacă pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea ar trebui să poată fi citite automat.

Subiectul are dreptul să obțină de la operator o confirmare a faptului că datele cu caracter personal care îl privesc sunt prelucrate sau nu, și dacă acestea sunt prelucrate, are dreptul de a primi acces la aceste date cu caracter personal și la următoarele informații:

a) scopul prelucrării;
b) categoria de date cu caracter personal în cauză;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal au fost sau vor fi puse la dispoziție, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
d) durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibilă specificarea ei, criteriile utilizate pentru a determina această durată;
e) existența dreptului de a solicita operatorul să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal referitoare la subiect sau de a limita prelucrarea acestora sau de a depune obiecții pentru această prelucrare;
f) dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
g) toate informațiile disponibile cu privire la sursa datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea sunt obținute de la persoana vizată;
h) faptul că are loc luarea de decizii automate, inclusiv profilarea, și cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative cu privire la procedura utilizată, precum și semnificația și consecințele așteptate de la o astfel de procesare asupra persoanei vizate.

Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana în cauză are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dreptul de ștergere ("dreptul de a fi uitat")

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate altfel;
b) subiectul își retrage consimțământul pe baza căruia au fost prelucrate datele și nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrare;
c) subiectul depune obiecții împotriva prelucrării (în temeiul "dreptului de opoziție" de mai jos) și nu există motive legale predominante pentru prelucrare;
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statului membru aplicabilă operatorului;
f) datele cu caracter personal au fost prelucrate privind furnizarea de servicii ale societății infornaționale în cazul unei persoane sub 16 ani, în cazul acesta, pentru prelucrarea datelor personale conform reglementărilor, este nevoie de consimțământul persoanei care exercită răspunderea părintească.

Dreptul de a limita prelucrarea

Subiectul are dreptul ca operatorul să limiteze prelucrarea, în oricare din următoarele cazuri:

a) în cazul în care negați exactitatea datelor cu caracter personal, atât timp cât operatorul este în măsură să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
b) prelucrarea este ilegală și operatorul refuză să șteargă datele cu caracter personal și solicită, în schimb, limite privind utilizarea acestora;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru prelucrare, dar subiectul le solicită pentru determinarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
d) dacă subiectul depune obiecții împotriva prelucrării, până la momentul stabilirii, dacă motivele legitime ale operatorului depășesc motivele legitime ale subiectului.

Obligația de notificare privind corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricțiile de prelucrare

Operatorul notifică destinatarii individuali cărora li s-au pus la dispoziție datele cu caracter personal toate corecțiile sau ștergerile de date cu caracter personal sau restricțiile privind prelucrarea, cu excepția cazului în care se dovedește a fi imposibil sau necesită eforturi excesive. Operatorul va informa subiectul cu privire la acești destinatari, dacă va solicita acest lucru. 

Dreptul la transferabilitatea datelor

Subiectul are dreptul de a obține datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format lizibil, și de asemenea, are dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, fără ca operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal să îl împiedice. 

Dreptul la depunerea de obiecții

Din motive legate de situația sa particulară, subiectul are dreptul să se opună, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc. În cazul în care subiectul depune o obiecție împotriva prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Subiectul are dreptul să nu fie obiectul nici unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe profilare, care are efecte juridice sau care îl afectează similar în mod semnificativ.  

10. Definiții
Termenii utilizați în prezentul document au următoarele semnificații:

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană identificată sau identificabilă. Se consideră că o persoană vizată este identificată sau identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin trimitere la un număr, la un cod sau la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihologice, economice, culturale sau sociale; de exemplu, datele cu caracter personal pot include o adresă de e-mail, un număr de telefon mobil, iar datele cu caracter personal pot include, de asemenea, informații privind preferințele de cumpărături împreună cu numele de familie.

Subiectul este persoana fizică, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu aceste condiții.

Categoria specială a datelor cu caracter personal sunt datele privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența la sindicate, religia sau convingerile filosofice, starea de sănătate, viața sexuală sau orientarea sexuală a subiectului. Operatorul nu va solicita niciodată date care se încadrează în categoria specială de date cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă, în special, colectarea, stocarea pe suporturi de date, punerea la dispoziție, editarea sau modificarea, căutarea, utilizarea, transmiterea, distribuirea, publicarea, retenția, schimbul, sortarea sau combinarea, blocarea și lichidarea; colectarea de date cu caracter personal, procedură sistematică sau un set de proceduri care urmăresc obținerea datelor cu caracter personal în scopul depozitării pe un suport de date pentru prelucrarea lor imediată sau ulterioară; retenția datelor cu caracter personal reprezintă păstrarea datelor într-o formă care permite prelucrarea ulterioară; blocarea datelor cu caracter personal este o operațiune sau set de operațiuni prin care se limitează pentru un timp specificat metodele sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu excepția intervențiilor necesare; lichidarea datelor cu caracter personal înseamnă distrugerea fizică a suporturilor de date, ștergerea fizică sau excluderea permanentă de la prelucrarea ulterioară.

Operatorul este orice entitate care determină scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuează prelucrarea și este responsabilă pentru aceasta. Operatorul poate autoriza sau încredința procesatorul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării înseamnă motivul pentru care operatorul prelucrează datele cu caracter personal. Prin măsura de prelucrare înțelegem datele personale specifice de care avem nevoie pentru prelucrare, de exemplu numele și prenumele.

Procesatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau o altă entitate care prelucrează datele personale pentru operator.